สวัสดีค่ะอาจารย์ต้า

ชื่อ นางสาวฉัตราภรณ์   ปุณญาฉัตร

รหัสนักศึกษา 50324710

คธ.50.บ4.002 จันทร์-ศุกร์

BCOM2210 วิชาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

 

edit @ 8 Nov 2008 14:31:56 by pin50324710

edit @ 18 Nov 2008 12:33:19 by pin50324710

Comment

Comment:

Tweet

แหม.........
เลิศค่ะ..เลิศ...
อิอิquestion cry double wink

#1 By Sine Princess 50324715 on 2008-11-02 16:50